Blog

Tham quan công ty phân bón thông minh đầu tiên của Việt Nam

Chương trình Nhịp sống đồng bằng – Nhịp sống Trà Vinh: Nông nghiệp thông minh ở miền Tây
MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA THÔNG MINH

1. Giảm nước canh tác (>30%)
2. Giảm lượng phân bón hóa học (>50%)
3. Giảm công bón phân (100%)
4. Giảm lượng lúa giống (>70%)
5. Giảm giá thành sản suất (>10%)
6. Giảm ô nhiễm nguồn nước (>50%)
7. Giảm phát thải khí nhà kính (>60%)
8. Tăng năng suất và thu nhập cho người nông dân (>15%)
9. Tăng khả năng thích ứng với xâm nhập mặn (100%)